3 Tháng Cuối

Mang thai tuần thứ 32 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Đôi mắt sẽ thường xuyên mở nhưng chỉ trong thời gian ngắn tại một thời điểm để làm các rủi

Mang thai tuần thứ 33 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Nó trông như thể em bé của bạn khá dẻo bởi vì bé vẫn còn khá gầy, các khớp rất

Mang thai tuần thứ 34 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Ở thời điểm này thì hầu hết em bé đều ở vị trí sẵn sàng cho việc sinh nở. Bác

Mang thai tuần thứ 35 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Các tế bào phản ứng với các tín hiệu màu sẽ xử lý hơn một nửa số các thông tin

Mang thai tuần thứ 36 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Tóc mảnh, lông tơ đã bao phủ làn da bạn của bé đang bắt đầu biến mất, cùng với vernix

Mang thai tuần thứ 37 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Tại thời điểm này, em bé gần như đã phát triển hoàn chỉnh và sẵn sàng với cuộc sống bên

Mang thai tuần thứ 38 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Nếu bé của bạn là trai thì tinh hoàn đã tụt xuống bìu, trừ khi bé có dấu hiệu gọi

Mang thai tuần thứ 39 và sự phát triển toàn diện của thai kỳ

Da bé tiếp tục tích mỡ. Đây là một phần quan trọng để bé để điều chỉnh nhiệt độ cơ